مزایا و معایب استفاده از پهپاد در کشاورزی

استفاده از پهپاد در کشاورزی دارای مزایا و معایبی است که بهترین کار آشنا شدن با تمام این مزایا و معایب است و همچنین بهترین تصمیم گیری وقتی صورت می گیرد که اطلاعات دقیق،کامل و لازم را از آن داشته باشیم.

ادامه مطلب

بررسی کاربرد پهپاد سمپاشی در کشاورزی

در سال های اخیر استفاده از پهبادها، کاربردهای گوناگونی پیدا کرده است. تا مدتی قبل از پهباد فقط برای مقاصد نظامی استفاده می شد. اما با تولید انواع مختلفی از کوادکوپتر، پرنده های آهنی به همه صنایع وارد شده اند. یکی از صنایع مهمی که پهباد ها به آن وارد شده اند، صنعت کشاورزی است. در این نوشته به بررسی کاربرد پهباد سمپاش در کشاورزی داریم.

ادامه مطلب